Η φαρμακευτική εταιρεία Vertex ανακοίνωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Οργανισμός Φαρμάκων & Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) θα εξετάσουν τις αιτήσεις για επέκταση των ενδείξεων του Kaftrio σε συνδυασμό με το Kalydeco σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών στην Ευρώπη, που πάσχουν από Κυστική Ίνωση και έχουν μία τουλάχιστον μετάλλαξη F508del.

Νέο λογισμικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για την ανάλυση των αξονικών τομογραφιών των ασθενών με Κυστική Ίνωση. Το νέο λογισμικό θα μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση, να ανιχνεύσει και να καταγράψει την ακριβή έκταση της βλάβης των πνευμόνων στους ασθενείς με Κυστική Ίνωση, όπως του κατεστραμμένου πνευμονικού ιστού ή τις ανωμαλίες των αεραγωγών. Οι θεράποντες ιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη σωστή επιλογή των κατάλληλων θεραπειών και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου σε κάθε ασθενή.

Σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2 η νέα εισπνεόμενη πειραματική θεραπεία BX004, η οποία αντί για αντιβιοτικά χρησιμοποιεί βακτηριοφάγους ιούς για τη θεραπεία των λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη Pseudomonas aeruginosa στους ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την επέκταση των ενδείξεων του Kaftrio σε συνδυασμό με το Kalydeco για τη θεραπεία όλων των ετερόζυγων ασθενών ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη F508del. Με αυτήν την επέκταση η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας 12 ετών και άνω με Κ.Ι. στην Ευρώπη θα είναι πλέον επιλέξιμα για Kaftrio.

Μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια αντιστέκονται στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα της Κυστικής Ίνωσης και προτείνει νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της λοίμωξης των ασθενών από pseudomonas aeruginosa.

Σελίδα 2 από 9