Την Δευτέρα 18 Μαΐου διοργανώθηκε το 1ο  webinar για  την επίδραση του COVID-19 στο μεταμοσχευτικό τοπίο, όπου συμετείχαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας, το ποσοστό της αναπνευστικής λειτουργίας (fev1) είναι πρωταρχικής  σημασίας και από όσο γνωρίζουμε θα πρέπει να είναι  μικρότερο του 40% για ετεροζυγώτες και μικρότερο του 30% για ομοζυγώτες, ενώ θα πρέπει να τεκμηριωθεί με δύο σπιρομετρήσεις με χρονική διαφορά μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μήνες.

 

Με μια πρώτη εκτίμηση, θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση που θα  λάβουν πρώιμη μπορεί να ξεπερνούν τους 35-40, με την πλειοψηφία τους να είναι ετερόζυγοι. 

 

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου ΚΙ, Δημήτρης Κοντοπίδης, μιλά για την ηθικη υποχρέωση μιας φαρμακευτικής εταιρείας και τη σημασία της γρήγορης έγκρισης καινοτόμων φαρμάκων - ιδίως των «life-saving therapies», όπως το «Trikafta».

 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ατομικής πρώιμης πρόσβασης στο νέο φάρμακο Trikafta και στην Ελλάδα!

Σελίδα 10 από 42