Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Novartis των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο, κο Δ. Κοντοπίδη και κα Ε. Σταυροπούλου, με την κα Α. Μουρίκη της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis όπου έγινε συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση τoυ κατατεθέντος προγράμματος δράσεων του Συλλόγου για το 2015.