Συνεργασίες HCFA-TEAM 27 Φεβρουαρίου, 2015

Συνεργασίες

Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τις συνεργασίες που συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των δράσεων που διοργανώνονται για τη γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη νόσο.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *