Συνάντηση Συλλόγων ασθενών 3/6/2014 HCFA-TEAM 30 Απριλίου, 2015

Συνάντηση Συλλόγων ασθενών 3/6/2014

Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με εκπροσώπους των Συλλόγων ασθενών που συμμετείχαν σε προηγούμενη συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *