Συνάντηση Συλλόγων ασθενών 13/5/2014 HCFA-TEAM 30 Απριλίου, 2015

Συνάντηση Συλλόγων ασθενών 13/5/2014

Την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με διάφορους Συλλόγους ασθενών όπως η ΠΕΑ, η ΔΕΠΥ, ο Σύλλογος της νόσου Cron, ο Σύλλογος της Ινομυαλγίας και ο Σύλλογος της Νευροϊνωμάτωσης με θέμα την πιθανή συνεργασία μεταξύ μας και τη δημιουργία κοινής γραμματείας και γραφείου για όσους Συλλόγους συνεργαστούν.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *