Συνάντηση Συλλόγων-ΜΚΟ 14/5/2013 HCFA-TEAM 30 Απριλίου, 2015

Συνάντηση Συλλόγων-ΜΚΟ 14/5/2013

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με μέλοι συλλόγων-οργανώσεων όπως η Θετική Φωνή, η Πράξις, η Καρδιά του Παιδιού, η Ψυχική Υγεία και η ΔΕΠΥ, στα πλαίσια συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στα γραφεία της Θετικής Φωνής.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *