Συνάντηση Συλλόγων-ΜΚΟ 6/2/2014 HCFA-TEAM 30 Απριλίου, 2015

Συνάντηση Συλλόγων-ΜΚΟ 6/2/2014

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με μέλοι συλλόγων-οργανώσεων όπως η Θετική Φωνή, η Πράξις, η Καρδιά του Παιδιού, η Ψυχική Υγεία και η ΔΕΠΥ, στα πλαίσια συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στα γραφεία της ΔΕΠΥ.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *