ΣΦΕΕ 16/10/2014 HCFA-TEAM 12 Μαΐου, 2015

ΣΦΕΕ 16/10/2014

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με Συλλόγους Ασθενών σε διοργάνωση του ΣΦΕΕ.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *