Συναντήσεις με Φορείς

 • Gilead 1/4/2015
  Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Gilead των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Gilead 19/2/2014
  Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο και κο...
 • Gilead 19/2/2014
  Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο και κο...
 • Chiesi 19/2/2014
  Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο και κο...
 • Chiesi 19/2/2014
  Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο και κο...
 • Novartis 12/2/2014
  Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Novartis των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Novartis 12/2/2014
  Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Novartis των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Pari 7/11/2013
  Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προϊόντων της Pari στα γραφεία του Συλλόγου μας από τον κο J. Wawrzyczek (Pari) και...
 • Pari 7/11/2013
  Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προϊόντων της Pari στα γραφεία του Συλλόγου μας από τον κο J. Wawrzyczek (Pari) και...
 • Norma 20/5/2013
  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. από τους κο Γ. Καραβασίλη και κο Κ. Σάββα της φαρμακευτικής εταιρίας...