Συναντήσεις με Φορείς

 • Norma 20/5/2013
  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. από τους κο Γ. Καραβασίλη και κο Κ. Σάββα της φαρμακευτικής εταιρίας...
 • ΕΟΜ 17/3/2015
  Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Δ. Κοντοπίδη (Πρόεδρο), κο Γ. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα) και...
 • Novartis 26/3/2015
  Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Novartis των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Novartis 26/3/2015
  Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Novartis των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Chiesi 24/3/2015
  Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Chiesi των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Chiesi 24/3/2015
  Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Chiesi των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Abbvie 11/3/2015
  Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Abbvie των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...
 • Abbvie 11/3/2015
  Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Abbvie των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο...