Στις 2 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εκπροσώπων με τους εκπροσώπους της εταιρείας Vertex με θέμα την πρόσφατη έγκριση κυκλοφορίας του «Kaftrio» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) καθώς και τα επόμενα βήματα της διαπραγμάτευσης για τα CFTR Modulators (Kalydeco, Orkambi, Symkevi, Kaftrio) στην Ελλάδα.

Σελίδα 1 από 4