Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Abbvie των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο, κο Δ. Κοντοπίδη και κα Ε. Σταυροπούλου, με τoν κo Γ. Παπαϊωάννου της φαρμακευτικής εταιρίας Abbvie όπου συζητήθηκε η μεταξύ μας συνεργασία.