Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Chiesi των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο, κο Δ. Κοντοπίδη και κα Ε. Σταυροπούλου, με τους κο Β. Λέτσιο, κο Ι. Κάνιστρα και κο Π. Ευσταθόπουλο της φαρμακευτικής εταιρίας Chiesi όπου έγινε συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση τoυ κατατεθέντος προγράμματος δράσεων του Συλλόγου για το 2015.