Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Gilead των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνo, κο Δ. Κοντοπίδη και κα Ε. Σταυροπούλου, με τους κο Ο. Ραυτόπουλο, κο Ν. Μάνδρο και κα Β. Σιαστάθη της φαρμακευτικής εταιρίας Gilead όπου έγινε συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση τoυ κατατεθέντος προγράμματος δράσεων του Συλλόγου για το 2015.