Όλα τα νέα σχετικά με τις δράσεις των Συλλόγων Κυστικής Ίνωσης στην χώρα καθώς και οι ιατρικές εξελίξεις για τη νόσο παγκοσμίως.