Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την επέκταση των ενδείξεων του Kaftrio σε συνδυασμό με το Kalydeco για τη θεραπεία όλων των ετερόζυγων ασθενών ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη F508del. Με αυτήν την επέκταση η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας 12 ετών και άνω με Κ.Ι. στην Ευρώπη θα είναι πλέον επιλέξιμα για Kaftrio.

Μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια αντιστέκονται στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα της Κυστικής Ίνωσης και προτείνει νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της λοίμωξης των ασθενών από pseudomonas aeruginosa.

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για την επέκταση των ενδείξεων του Kaftrio σε συνδυασμό με το Kalydeco για τη θεραπεία όλων των ετερόζυγων ασθενών με Κυστική Ίνωση ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη F508del, η οποία αποτελεί την πιο συχνή μετάλλαξη που προκαλεί KI σε όλο τον κόσμο.

Πειραματική εισπνεόμενη γονιδιακή θεραπεία SPIRO-2101 ως πιθανή θεραπεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση που δεν λαμβάνουν CFTR τροποποιητές ή σε ασθενείς στους οποίους η θεραπεία με CFTR τροποποιητές δεν είναι ανεκτή.

Ο FDA αποδέχτηκε τη συμπληρωματική αίτηση νέου φαρμάκου για να επεκτείνει τη χορήγηση του Trikafta (γνωστό ως Kaftrio στην Ευρώπη) σε παιδιά με ΚΙ ηλικίας 6 έως 11 ετών που έχουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη F508del ή μία μετάλλαξη στο γονίδιο CFTR που ανταποκρίνεται με βάση τα δεδομένα in vitro.

Σελίδα 3 από 9