Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τις συνεργασίες που συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των δράσεων που διοργανώνονται για τη γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη νόσο.