Από το 2013 έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα νοσοκομεία που περιθάλπτουν ασθενείς με Κ.Ι. κουτιά αναφορών, έντυπα αναφορών και ενημερωτικά φυλλάδια της νόσου για την υποστήριξη των ασθενών μας.