Το 2014 δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στη νόσο Τράπεζα Αλληλεγγύης Φαρμάκων όπου συνέβαλε και συμβάλλει συνεχώς στην υποστήριξη κυρίως ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ασθενών όπου δεν έχουν τη δυνατότητα φαρμακευτικής περίθαλψης.