Θεματολογία Έκτακτης Συνέλευσης

5/5/2014

 

Θέμα 1o:

“Απολογισμός Δράσεων 2013. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός 2013 - προϋπολογισμός 2014.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 2013.“

Θέμα 4o:

“Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής 2014.“

Θέμα 5o:

“Εκλογή συμπλήρωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. “

Θέμα 6o:

“Ενημέρωση/ Προβλήματα σχετικά με τα Νοσοκομεία Σισμανόγλειο, Παίδων Αγ. Σοφία, Ιπποκράτειο/ Παπανικολάου και σχετικά με την ενιαία εκπροσώπηση. “