Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018), καλύπτονται στο 100% οι δαπάνες νοσηλείας εκτός Ελλάδας, για υποβολή του ασθενή σε i) προμεταμοσχευτικό έλεγχο, ii) μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, iii) μετα-μεταμοσχευτικό επανέλεγχο, στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο έγινε η μεταμόσχευση, όταν αυτή έχει πραγματοποιηθεί με ή χωρίς αποδοχή του Ευρωπαϊκού εντύπου S2, σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε.

Επίσης καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του ασθενούς και του συνοδού του. 

Για να δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στα άρθρα 32 και 35. 

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 4898/1-11-2018