Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ4898/1-11-2018, άρθρο 6), οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση θα έχουν μηδενική συμμετοχή στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, που εκτελούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, κ.α. συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. 

Για να δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 6. 

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ4898/1-11-2018