Επιδόματα HCFA-TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Επιδόματα

Προνοιακό Επίδομα

Το Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας δικαιούνται οι ανασφάλιστοι και οι έμμεσα ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας και είναι, λόγω σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας, ανίκανοι σε ποσοστό 67% και άνω για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ. Άτομα που εργάζονται και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένα σε άμεση ασφάλιση σε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Για τη χορήγησή του απαιτείται αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας και συνοδεύεται από τη Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του Επιδόματος Αναπηρίας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, πατήστε εδώ.

 

Επίδομα Αεροθεραπείας

Με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 46), το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται από το 2018 ονομαστικά στην πάθηση της Κυστικής Ίνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/8 κάθε έτους. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200€ εφάπαξ κάθε έτος.

 

Δικαιολογητικά

Για να καταβληθεί το επίδομα, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να αναγράφεται ότι ο ασφαλισμένος δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
  2. Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α.-Μ.Τ.Ν.), ο οποίος έχει σχετική με την πάθηση ειδικότητα και πιστοποιεί την πάθηση και τη συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
  3. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης για το Επίδομα Αεροθεραπείας 2022

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2022 είναι μέχρι 28/2/2023

Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2022 πατήστε εδώ

 

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα αεροθεραπείας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/phakelos-asphalises-ugeias-phau και πατήστε «Είσοδος στην υπηρεσία». Αφού εισέλθετε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, στη λίστα αριστερά επιλέξτε «Ατομικά αιτήματα παροχών» και μετά πατήστε «Υποβολή». Στη συνέχεια στο «Θέμα Αιτήματος» επιλέξτε από τη λίστα «ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τέλος θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας εμφανίζονται (ιατρική γνωμάτευση, υπεύθυνη δήλωση, απόφαση ΚΕΠΑ, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού ΙBAN) και αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, μπορείτε να πατήσετε «Υποβολή Αιτήματος» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε φωτογραφίες τα βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής του επιδόματος.

 

Διατροφικό Επίδομα

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014 (Οικονομικών και Υγείας της 19.7/13.8.82 (Β΄591) οι νεφροπαθείς στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας δικαιούνται διατροφικό επίδομα για την αντιμετώπιση των διατροφικών τους αναγκών. Με τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β) και Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012 (ΦΕΚ Β΄1239/11.4.2012) στους δικαιούχους έχουν προστεθεί και οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, μυελού των οστών, στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού ή όσοι έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση.

Μέχρι στιγμής το διατροφικό επίδομα λαμβάνουν μηνιαίως όσοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων.