Οι Υποστηρικτές μας HCFA-TEAM 15 Φεβρουαρίου, 2023

Οι Υποστηρικτές μας

Το έργο και τις δράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης υποστηρίζουν τα μέλη με τις συνδρομές τους, ιδιώτες, εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα και οι πολίτες που με τις δωρεές τους αναγνωρίζουν το έργο του Συλλόγου και αγκαλιάζουν τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τις οικογένειες τους. 

2023
Μέγας Υποστηρικτής
Υποστηρικτές
Υποστηρικτές δράσεων προηγούμενων ετών