Παροχές Υγείας HCFA-TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Παροχές Υγείας

Ψηφιακά ΚΕΠΑ

Από το 2022 έχει αναμορφωθεί πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Η διαδικασία πλέον γίνεται ψηφιακά με μια αίτηση και καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ιατρικής γνωμάτευσης αναπηρίας, με την οποία υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές. Με βάση τη νέα νομοθεσία έχει απλουστευθεί και ψηφιοποιηθεί η αξιολόγηση της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ, ενώ έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για όλες τις κατηγορίες αιτούντων.

Για αίτηση στα ψηφιακά ΚΕΠΑ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://epan.gov.gr/e_kepa.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση για τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή να υποβάλλετε ηλεκτρονικό ερώτημα στην ιστοσελίδα 1555.gov.gr

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 146, άρθρο 103, σελ. 34 (Ν. 4961/2022) με τις σχετικές αποφάσεις πατήστε εδώ

Ποσοστό Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Οι παροχές και τα προνόμια των πασχόντων από Κυστική Ίνωση εξαρτώνται από το Ποσοστό Αναπηρίας που αποδίδεται στον κάθε ασθενή από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Οι ανωτέρω Επιτροπές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, ο οποίος καθορίζει, για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν σε κάθε πάθηση.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση δικαιούνται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή 80% και άνω ανάλογα με το επίπεδο βαρύτητας της νόσου. Εξαιρείται ένα ελάχιστο ποσοστό άτυπων μορφών Κυστικής Ίνωσης, που περιλαμβάνουν ασθενείς οι οποίοι το μοναδικό σύμπτωμα που παρουσιάζουν είναι η στειρότητα λόγω αζωοσπερμίας.

Σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής για απόδοση μικρότερου ποσοστού ή ποσοστού που δεν είναι σύμφωνο με τα δύο παραπάνω ποσοστά, θα πρέπει να γίνει άμεσα ένσταση και αίτηση για επανεξέταση.

Κατεβάστε το 3σελιδο απόσπαμα ΦΕΚ 1506 Β/4-5-2012, ΦΕΚ 5987Β’/31-12-2018) για την Κυστική Ίνωση εδώ.

Δείτε τον πίνακα με τα ποσοστά αναπηρίας για όλες τις παθήσεις εδώ.
 
Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται για 2 χρόνια οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που παρουσιάζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Ποσοστό αναπηρίας 80% δικαιούνται εφ’ όρου ζωής οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, των οποίων το βρογχικό δέντρο έχει πλέον αποικιστεί μόνιμα από στελέχη μικροβίων, όπως η ψευδομονάδα, ο αιμόφιλος ή ο σταφυλόκοκκος, και η πορεία της νόσου δεν πρόκειται να παρουσιάσει βελτίωση λόγω παρουσίας βρογχεκτασιών παρά τη συνεχή και επίπονη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν.

Φαρμακευτική Περίθαλψη

Η συνταγογράφηση φαρμάκων και σκευασμάτων που έχουν ανάγκη οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση για την αντιμετώπιση της νόσου τους και των επιπλοκών της μπορεί να γίνεται για όλους τους ασθενείς (ασφαλισμένους και ανασφάλιστους) από τους θεράποντες ιατρούς των Μονάδων Κυστικής Ίνωσης ή από οποιονδήποτε ιατρό πιστοποιημένο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), είτε δημόσιας δομής, είτε ιδιώτη ιατρό.

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, καθώς και οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, δικαιούνται μηδενική συμμετοχή (0%) σε όλα τα φάρμακα. Επίσης τα φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση συνήθως από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Με βάση το σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη «θετική» λίστα» και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν διπλή τιμή: την ασφαλιστική τιμή και τη λιανική τιμή. Ο φαρμακοποιός οφείλει να χορηγεί στον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ το φαρμακευτικό σκεύασμα, για το οποίο η λιανική του τιμή θα συμπίπτει με την ασφαλιστική του τιμή και είναι το φθηνότερο. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει φαρμακευτικό σκεύασμα, για το οποίο η λιανική τιμή είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική του τιμή, τότε η προκύπτουσα διαφορά του ποσού επιμερίζεται κατά 50% στον ίδιο τον ασφαλισμένο και κατά 50% στον ΕΟΠΥΥ.

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα: ΦΕΚ 2883/26-10-2012, σελ. 44549

Φάρμακα  υψηλού κόστους: Ν.3816/2010 – ΦΕΚ 6/26-1-2010, άρθρο 12, παράγρ. 2

Σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων ΕΟΠΥΥ: ΦΕΚ 692/26-3-2013

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους Άνεργους

Άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, ότι εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι. Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ εδώ.

Δυνατότητα Επιλογής Νοσοκομείου από Εφήβους έως 16 ετών

Μετά από απόφαση του ΕΟΠΥΥ (εδώ), παρέχεται η δυνατότητα στους εφήβους, μέχρι την ηλικία των 16 ετών, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν ως θεράποντα ιατρό τον παιδίατρο και τα παιδιατρικά νοσοκομεία για τη νοσηλεία τους.

Eνιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ

Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) περιέχει όλες τις πολυπόθητες διατάξεις που αφορούν τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τις οποίες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης έχει διεκδικήσει από το 2014 με σειρά επιστολών και συναντήσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς. Με βάση τον ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, ΦΕΚ 6544/Β/12-12-2022) οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ δικαιούνται δωρεάν τις ακόλουθες παροχές. 

Παρακλινικές Εξετάσεις

Παρέχεται μηδενική συμμετοχή στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, κ.α. συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. 

Νεφελοποιητές

Ο νεφελοποιητής νέας γενιάς eflow και τα αναλώσιμα του χορηγούνται δωρεάν από τον ΕΟΠΥΥ στους ασθενείς με Κυστική ίνωση. Ο χρόνος αντικατάστασης του νεφελοποιητή είναι στα τέσσερα (4) χρόνια, ενώ των αναλωσίμων του είναι στους έξι (6) μήνες.

Φυσικοθεραπείες

Αποζημιώνονται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα ανά έτος με μηδενική συμμετοχή στο κόστος των φυσικοθεραπειών, όταν διενεργούνται  σε συμβεβλημένους με τον  ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους. Οι φυσικοθεραπείες μπορούν να διενεργηθούν σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των κρατικών Νοσοκομείων, ΚΕΦΙΑΠ και σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια ιδιωτικών κλινικών, και με επισκέψεις κατ’ οίκον για πλήρεις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

Παρέχεται αποζημίωση σκευασμάτων διατροφής για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση, οι οποίοι λαμβάνουν τα σκευάσματα ειδικής διατροφής σύμφωνα με τους δείκτες θρέψης με τη σχετική γνωμάτευση να ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καθορίζει την ποσότητα κάθε σκευάσματος που αποζημιώνει με ειδική απόφαση του Δ.Σ. η οποία γνωστοποιείται στους ιατρούς και στους παρόχους μέσω της ιστοσελίδας του. Από τη συμμετοχή 10% στη δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής εξαιρούνται όλοι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση.  

Αναλώσιμα Υγειονομικά Υλικά

Αποζημιώνεται το αναγκαίο υγειονομικό υλικό για την πραγματοποίηση κατ’ οίκον ενδοφλέβιας θεραπείας, όπως πιστοποιείται από τον θεράποντα ιατρό, και συγκεκριμένα για συστήματα έγχυσης ορού, βελόνες, σύριγγες, φλεβοκαθετήρες, στατώ ορού, λευκοπλάστ και γάζες. Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση έχουν πλέον μηδενική συμμετοχή στην αξία του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο.

Δαπάνες νοσηλείας/ μεταμόσχευσης στο εξωτερικό

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει στο 100% τις δαπάνες νοσηλείας/ μεταμόσχευσης εκτός Ελλάδας. Η κάλυψη των δαπανών της μεταμόσχευσης προϋποθέτει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση σχετικά με τη μη δυνατότητα πραγματοποίησης στην Ελλάδα στον κρίσιμο για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο, καθώς και την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Δαπάνες μετακίνησης ασθενών

Οι ασφαλισμένοι, που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους για πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ για τη μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (λεωφορείο, πλοίο, τρένο).  

Την αποζημίωση δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, υποχρεωτικά όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών και για ενήλικες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό. 

Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιηθεί  με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή ταξί, η αποζημίωση καταβάλλεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση που διανύθηκε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., ο ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να αποζημιώσει την αξία αεροπορικού εισιτηρίου για τον ασθενή και τον συνοδό του.

Δικαιολογητικά αποζημίωσης δαπάνης μετακίνησης
  • Αιτιολογημένη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή.
  • Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή.
  • Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων βενζίνης, καθώς και απόδειξη διοδίων, κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε σε πόλη όμορου νομού όπου δεν υπάρχουν διόδια, τότε προσκομίζεται η απόδειξη βενζίνης.